Home   Marsh Global
Brand
Vi hjelper kundene med å skape og bevare verdier - så de oppnår større suksess.
Risk Reports

Industri og Næringsliv

Gjennom vårt nettverk av søster-selskap i hele verden har vi tilgang på unik bransjeerfaring og kompetanse...

FinPro

En spesialenhet rettet mot styring av Finansielle-, og Profesjons- risikoer...

Affinity

Design og rådgivning rundt forsikringsløsninger som understøtter bedriftens kjernevirksomhet og konkurranseevne...

Marine

The leading Marine & Energy insurance broker and risk adviser in Scandinavia

Energy

At the forefront of advising energy companies on risk and insurance issues...

Interactive Tools
Login Kundeweb
 
Protecting Your Business

Risk Issues Facing Us Today

News

Marsh er verdens ledende virksomhet innenfor forsikringsmegling og risikorådgivning. I Norge er Marsh ledende rådgiver innenfor forsikringsløsninger for så vel land- som sjøbaserte virksomheter. Vår markedsandel og ekspertise er størst innenfor segmentene industri, handel, internasjonale virksomheter, shipping, offshore & energi, samt bank- og finansnæringen. Les mer...

 

Org. no. 946856800

 
Risk Reports


Vilkår og Betingelser | Fortrolig Policy | Copyright © 2014 Marsh Ltd. All rights reserved.